Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Booklet Lichtfest Leipzig 2011

Lichtfest Leipzig 2011 / Święto Światła 2011 47 Vom Flyer bis zur Opern-Leinwand Odulotkidowielkoformatowegoekranunafasadzieopery MaXxPrint engagiert sich seit 2007 für das Lichtfest. In diesem Jahr steuerten die Leipziger zwei besondere Highlights bei: eine leuchtende Rückwand zur Pressekonferenz sowie zum 9. Oktober dann die Verhüllung der Opernfassade mit einer Leinwand. Auch abseits des Lichtfests ist die MaXxPrint GmbH zunehmend im Eventbereich tätig, z. B. anlässlich des Papst-Besuchs im Ber- liner Olympiastadion (2011), der Filmpremiere „Geliebtes Leben“ in Berlin (2011), des UEFA Champions League Festivals in London (2011), des Shell Eco Marathon auf dem Lausitzring (2009–2011), der GRK Golf Charity Masters (2008–2011), 20 Jahre Tag der Deut- schen Einheit in Bremen (2010) und 20 Jahre Mauerfall in Berlin (2009). Lipska firma MaXxPrint już od 2007 roku angażuje się w organizację Święta Światła. Jej tegoroczny wkład to dwie szczególne atrakcje: oświetlona plansza w tle konferencji prasowej oraz wielkoformatowy ekran zasłaniający fasadę opery w dniu 9 października. Udział w organizacji Święta Światła to jedno z wielu przedsięwzięć rea- lizowanychprzezfirmęMaXxPrint.Działalnościfirmywcorazwiększym stopniu koncentruje się wokół organizacji imprez. Wymienić tu można wydarzenia takie jak wizyta papieża na Stadionie Olimpijskim w Berli- nie (2011), premiera filmu „Geliebtes Leben” („Życie, ponad wszystko”) w Berlinie (2011), Festiwal Ligi Mistrzów UEFA w Londynie (2011), Shell Eco Marathon na Lausitzring (2009–2011), GRK Golf Charity Masters (2008–2011), obchody 20. rocznicy zjednoczenia Niemiec w Bremie (2010) oraz obchody 20. rocznicy upadku muru w Berlinie (2009). Westend. Public Relations GmbH www.westend-pr.de