Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Booklet Lichtfest Leipzig 2011

Lichtfest Leipzig 2011 / Święto Światła 2011 37 Annette Klein, Generalkonsulin der Bundesrepublik Deutschland in Danzig, bei ihrem Grußwort zum Empfang / Annette Klein, Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku, podczas przemówienia otwierającego przyjęcie w Gdańsku Adam Stanyer, Country Manager der Stadtwerke Leipzig in Polen / Adam Stanyer, Członek zarządu Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (GPEC)