Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Booklet Lichtfest Leipzig 2011

36 Lichtfest Leipzig 2011 / Święto Światła 2011 Christian Führer, ehem. Pfarrer der Nikolaikirche zu Leipzig, bei seinem Grußwort zum Empfang in Danzig / Christian Führer, były pastor kościoła św. Mikołaja w Lipsku, podczas przemówienia otwierającego przyjęcie w Gdańsku